Wie zijn we?

Licap is een onderdeel van Halewijn nv en is gevestigd te Brussel. Het biedt u verschillende diensten aan.
Er is in huis een grafische dienst, een Copy en Printshop en een uitgeverij.
In samenwerking met Halewijn nv  biedt het ook redactionele ondersteuning, abonnementenbeheer, website-ontwikkeling en een brede waaier van grafische diensten aan.

Missie en visie

Licap is onstaan in 1972 en was oorspronkelijk vooral werkzaam in de domeinen pastoraal, liturgie, caritas en onderwijs.
Een groot deel van zijn activiteiten situeren zich nog binnen dit werkveld, maar intussen is Licap als dienstverlenende organisatie zijn vleugels breder gaan uitslaan.

Het wil:

  • Zich profileren als uitgever van publicaties, zowel digitaal als in gedrukte vorm.
  • Beantwoorden aan behoeften op vlak van grafische communicatie en reproductie.
  • Diensten aanbieden op vlak van documentbeheer en –distributie.
  • Service verlenen op vlak van databeheer voor communicatie aan leden, belanghebbenden of derden.
  • Actief samenwerkingsverbanden nastreven en helpen realiseren binnen een consensusmodel.

Licap wil zijn medewerkers kansen geven zich verder te ontplooien in kennis en ervaring.

Bedrijfsgegevens
Licap *
Guimardstraat 1
B-1040 Brussel

* Licap is onderdeel van Halewijn nv