Downloads

Administratieve documenten van de Kerk

Doc. I: Aanvraag van een afschrift uit het doopboek >download
Doc II: Mededeling van het doopsel >download
Doc. III: Aanvraag van vormselbewijs >download
Doc. IV: Bekendmaking van vormselbewijs >download
Doc. VII: Huwelijk > zie https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/informatie-nieuws/nieuw-huwelijksformulier-vanaf-1-januari-2018
Doc. IX: Mededeling van het aangegane huwelijk >download


Bestelformulier leerlingennotities Sociale en Technische Wetenschappen en Personenzorg

Bestelformulier leerlingennotities STW 2012 >download
Bestelformulier leerlingennotities Personenzorg 2012 >download


Bestelbon leerplannen secundair onderwijs 2012

Alle leerplannen secundair onderwijs kunnen worden gedownload en afgedrukt via de website van het VVKSO (www.vvkso.be). Hier vindt u de bestelbon van de leerplannen die worden gedrukt door Licap en die nog van toepassing zijn in 2012.

Bestelbon leerplannen Licap secundair onderwijs 2012 >download


Correctie tekeningen NBN-normen 2012

In de uitgave ‘NBN-normen – Efficiënte communicatie’ (ISBN 978-94-6196-008-5) zijn op bladzijde 16 en 22 de afmetingen bij de tekeningen niet correct weergegeven. Download hier de pdf van de correcte bladzijden.

Correctie tekeningen NBN-normen 2012 >download