Redactie

Eén van de kerntaken van onze redactie bestaat erin teksten op te stellen, te verbeteren en aan te passen zowel  inhoudelijk als qua taal en spelling. Essentieel hierbij is het ordenen en het structureren van de informatie. Specifiek is dat Licap zowel in het Frans als in het Nederlands uitgeeft wat in ons land nog maar weinig voorkomt. 

De redactie onderhoudt contacten met auteurs en vertalers, ontvangt voorstellen voor nieuwe uitgaven of neemt daartoe zelf initiatieven, beoordeelt manuscripten, sluit contracten af en moet andere auteurs helaas ontgoochelen. Nadien bewerkt zij het manuscript, controleert spelling en stijl en de inhoud. 

Tijdens het uitgeeftraject onderhouden redacteuren ook contact met drukkers en opmakers. Van belang is hier ook de vormgeving, de selectie van het soort papier, het lettertype,…  

Een niet onbelangrijk aspect van het uitgeefbeleid heeft betrekking op het aankopen van uitgeefrechten van een bestaand werk. De uitgever sluit een exclusief contract met de rechthebbende voor het uitgeven van een publicatie in een bepaald taalgebied.  

Last but not least, de nieuwe uitgave dient ook op tijd en stond gepromoot te worden en haar weg te vinden naar de lezer, de koper, via de boekhandel.  

Samengevat ziet de taakomschrijving van de redactie er als volgt uit:

  • Planning van de projecten (mee) opmaken en opvolgen.
  • Contacten met auteurs, zetters en andere externe medewerkers.
  • Coördinatie en kwaliteitscontrole van de proeven.
  • Bijwonen van vergaderingen samen met de uitgever.

r1

Redactiemedewerker
Ellen Druyts
ellen.druyts@licap.be
02 507 05 05

r2

Redactiemedewerker
Jacques Hermans
jacques.hermans@licap.be
02 507 05 85